WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2021


Bobik 2021
Łubin żółty 2021
Pszenica zwyczajna ozima 2021
Pszenica zwyczajna jara 2021
Pszenżyto ozime 2021
Rzepak ozimy 2021
Żyto ozime 2021
Jęczmień jary 2021


Groch siewny 2021
Łubin wąskolistny 2021

Soja 2021
Ziemniak 2021
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 

Jęczmień ozimy 2020
Żyto ozime 2020
Pszenżyto ozime 2020
Pszenica zwyczajna ozima 2020