STRUKTURA ORGANIZACYJNA


  • Dyrektor SDOO w Ciciborze Dużym
  • Dział finansowo-księgowy
  • ZDOO w Bezku
  • ZDOO w Czesławicach
  • ZDOO w Uhninie
  • Dział badawczo-doświadczalny w Ciciborze Dużym
  • Dział gospodarczy w Ciciborze Dużym