WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2020 Jęczmień ozimy 2020

Pszenica zwyczajna ozima 2020
Pszenżyto ozime 2020
Żyto ozime 2020
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2019.
Pszenica zwyczajna ozima 2019
Pszenżyto 2019
Żyto ozime 2019