WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 

Ziemniak 2020

Bobik 2020
Groch siewny 2020
Jęczmień ozimy 2020
Jęczmień jary 2020
Łubin wąskolistny 2020
Łubin żółty 2020
Pszenica zwyczajna jara 2020
Pszenica zwyczajna ozima 2020
Pszenżyto ozime 2020
Rzepak ozimy 2020
Soja 2020
Żyto ozime 2020
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 

Jęczmień ozimy 2020
Żyto ozime 2020
Pszenżyto ozime 2020
Pszenica zwyczajna ozima 2020