KONTAKTY

SDOO Cicibór Duży
mgr inż. Michał Tarkowski specjalista (83) 343 37 25
mgr Przemysław Kąkol specjalista (83) 343 37 25
mgr inż. Sławomir Zawierucha dyrektor SDOO Cicibór Duży (83) 343 37 25
S.Zawierucha.cicibor@coboru.pl
mgr Jadwiga Dorosz główny księgowy (83) 343 37 25
j.dorosz.cicibor@coboru.pl
mgr inż. Ewelina Narojek-Babula główny specjalista, inspektor bhp (83) 343 37 25

 

ZDOO Bezek
inż. Emilian Skoczylas kierownik ZDOO Bezek (82) 569 16 60
zdoo.bezek@coboru.pl
technik rolnik Jerzy Kozłowski starszy specjalista (82) 569 16 60
zdoo.bezek@coboru.pl

 

ZDOO Czesławice
mgr inż. Czesław Depta kierownik ZDOO Czesławice (81) 501 59 04
zdoo.czeslawice@coboru.pl
mgr inż. Grażyna Depta starszy specjalista (81) 501 59 04
zdoo.czeslawice@coboru.pl

 

ZDOO Uhnin
mgr inż. Łukasz Korszeń kierownik ZDOO Uhnin 530 646 469
zdoo.uhnin@coboru.pl
inż. Konrad Sokołowicz specjalista ds doświadczalnictwa (83) 355 70 15
zdoo.uhnin@coboru.pl
dr inż. Piotr Pszczółkowski inspektor (83) 355 70 15
P.Pszczolkowski.inspektor@coboru.pl