KONTAKTY

SDOO Cicibór Duży
mgr inż. Sławomir Zawierucha dyrektor SDOO Cicibór Duży (83) 343 37 25
S.Zawierucha.cicibor@coboru.pl
mgr Jadwiga Dorosz główny księgowy (83) 343 37 25
j.dorosz@coboru.pl
mgr inż. Ewelina Narojek-Babula główny specjalista, inspektor bhp (83) 343 37 25

 

ZDOO Bezek
inż. Emilian Skoczylas kierownik ZDOO Bezek (82) 569 16 60
zdoo.bezek@coboru.pl
technik rolnik Jerzy Kozłowski starszy specjalista (82) 569 16 60
zdoo.bezek@coboru.pl

 

ZDOO Czesławice
mgr inż. Czesław Depta kierownik ZDOO Czesławice (81) 501 59 04
zdoo.czeslawice@coboru.pl
mgr inż. Grażyna Depta starszy specjalista (81) 501 59 04
zdoo.czeslawice@coboru.pl

 

ZDOO Uhnin
mgr inż. Łukasz Korszeń kierownik ZDOO Uhnin 530 646 469
zdoo.uhnin@coboru.pl
inż. Konrad Sokołowicz specjalista ds doświadczalnictwa (83) 355 70 15
zdoo.uhnin@coboru.pl
dr inż. Piotr Pszczółkowski inspektor (83) 355 70 15
P.Pszczolkowski.inspektor@coboru.pl