Skład
Lubelskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
(kadencja 2019-2023)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 dr inż. Piotr Pszczółkowski -przewodniczący WZ PDO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
2 dr hab. inż. Jerzy Grabiński - zastępca przewodniczącego WZ PDO Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Pracownik naukowy
3 mgr Waldemar Rzepecki - zastępca przewodniczącego WZ PDO Lubelska Izba Rolnicza w Lublinie Delegat LIR
4 mgr inż. Zbigniew Baran Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego
5 mgr Marcin Bednarczyk Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
6 mgr Magdalena Bojarczuk Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Przedstawiciel handlowy
7 mgr Marcin Czech BASF Polska Doradca techniczno-handlowy
8 mgr inż. Czesław Depta Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Czesławicach Kierownik ZDOO
9 mgr Piotr Dziama SAATBAU Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
10 mgr inż. Karolina Figura - Kanarszczuk Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Regionalny kierownik sprzedaży
11 dr inż. Adam Gleń DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni Przedstawiciel regionalny
12 dr hab. Aleksandra Głowacka Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Pracownik naukowy
13 mgr inż. Bogusław Janociński Lubelska Izba Rolnicza w Lublinie Członek Zarządu
14 Jerzy Kozłowski Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Bezku Specjalista ds. doświadczeń
15 inż. Jerzy Krzysiak Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o., Oddział w Zamościu Główny specjalista ds. handlu i kontraktacji
16 dr inż. Dariusz Krzywiec Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Kierownik działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
17 mgr inż. Krzysztof Kurus Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Główny specjalista ds. zbóż i rzepaku
18 mgr Mateusz Mysiak Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Kierownik Oddziału Modernizacji Rolnictwa
19 mgr inż. Krzysztof Piwkowski ADOB Sp. z o. Sp. k. Doradca nawozowy
20 dr hab. Leszek Rachoń Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Pracownik naukowy
21 mgr inż. Bogdan Sadura Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Przedstawiciel regionalny
22 dr inż. Tadeusz Solarski Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych Wiceprezes Zarządu
23 mgr inż. Marta Spytek Saaten Union Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny
24 mgr inż. Mariusz Stepaniuk STEPPOL – AGRO Sp. j. Dyrektor
25 mgr inż. Ewa Szałachwiej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dyrektor Departamentu
26 mgr inż. Łukasz Wnuk KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
27 mgr inż. Sławomir Zawierucha Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Dyrektor SDOO

Sekretarz Lubelskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – Pan Przemysław Kąkol (SDOO w Ciciborze Dużym)