Posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

w Lubelskiej Izbie Rolnicze

W posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego uczestniczyło 21 osób. Spotkanie otworzył inspektor COBORU dr Piotr Pszczółkowski. Z racji ostatniego posiedzenia w kadencji zespołu, inspektor COBORU wraz z dyrektorem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze Dużym wręczyli członkom Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, pamiątkowe dyplomy. Następnie „Sprawozdanie z działalności doświadczeń programu PDO na terenie Lubelszczyzny” wygłosił dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze Dużym mgr inż. Sławomir Zawierucha. Kolejnym prelegentem był dr. Piotr Pszczółkowski, który przedstawił nowe odmiany: pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa jarego, pszenżyta jarego i żyta jarego. Następnie odbyło się głosowanie i poddanie pod dyskusje zmian w Listach Odmian Zalecanych dla Lubelszczyzny.