Posiedzenie Lubelskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

28.06.2017r. w siedzibie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze Dużym odbyło się posiedzenie lubelskiego zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Jego celem było ustalenie doboru i lokalizacji odmian zbóż ozimych i rzepaku ozimego do doświadczeń PDO. Posiedzenie zwieńczyło zwiedzanie poletek doświadczalnych w SDOO Cicibór Duży.