Posiedzenie lubelskiego zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Dnia 30.01.2017r. w Końskowoli odbyło się posiedzenie lubelskiego zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Spotkanie otworzył gospodarz obiektu, dyrektor Końskowoli. Po oficjalnym rozpoczęciu sprawozdanie z działalności doświadczeń programu PDO na terenie Lubelszczyzny wygłosił dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze Dużym mgr inż. Sławomir Zawierucha. Podczas posiedzenia przedstawiono nowe odmiany,odbyło się głosowanie i poddanie pod dyskusje zmian w Listach Odmian Zalecanych dla Lubelszczyzny.