Dzień Otwarty w SDOO Cicibór Duży

22 czerwca 2016 roku, w SDOO w Ciciborze Dużym odbył się Dzień Otwarty. Głównym punktem programu było zwiedzanie poletek doświadczalnych: zbóż ozimych, jarych, kukurydzy, ziemniaków, buraków, a także roślin strączkowych. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele firm rolniczych oraz rolnicy. Przybyłych gości powitał pan Dyrektor i zapoznał z działalnością Stacji. Następnie rozpoczęło się zwiedzanie poletek doświadczalnych, gdzie specjaliści prezentowali odmiany zarówno te nowo zarejestrowane jak i znajdujące się na LOZ dla województwa lubelskiego. O swoich odmianach opowiadali też przedstawiciele firm hodowlanych. Na zakończenie, rolnicy mogli skorzystać z obecności przedstawicieli firm rolniczych. Dużą popularnością cieszyły się publikacje wyników doświadczeń PDO i LOZ dla województwa lubelskiego w 2016 roku.