Posiedzenie Rady Powiatowej LIR Powiatu Bialskiego

W dniu 21 czerwca 2016r. odbyło się w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze Dużym posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w powiecie bialskim. Z ramienia Zarządu LIR w posiedzeniu uczestniczył P. Gustaw Jędrejek – Wiceprezes Zarządu LIR, który przedstawił informacje z obrad Walnego Zgromadzenia LIR oraz z pracy Zarządu LIR.Jednym z tematów posiedzenia była prezentacja listy odmian ważnych rolniczo gatunków zalecanych do uprawy w województwie lubelskim – temat przedstawił P. Sławomir Zawierucha – p.o. Dyrektora SDOO w Ciciborze Dużym. Po posiedzeniu uczestnicy posiedzenia udali się na poletka doświadczalne SDOO w Ciciborze Dużym.