Odwiedziny studentów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej

07.06.2016r. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym gościła u siebie studentów kierunku rolnictwo Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Studenci z dużym zaciekawieniem słuchali na temat działalności Stacji, szczególnie zainteresował ich posterunek meteorologiczny znajdujący się na terenie Stacji. Równie ochoczo zwiedzali także doświadczenia założone w polu, gdzie specjaliści odpowiadali na ciekawie zadawane pytania dotyczące uprawy i agrotechniki. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze już od kilku lat bardzo chętnie przyjmuje i pozostaje w ciepłych stosunkach z Państwową Szkołą Wyższą w Białej Podlaskiej.